Min CV

Spesiell kompetanse: 

 • Forretningsutvikling innen ulike bransjer som f.eks. eiendom, reiseliv og havbruk.
 • Utvikle reguleringsplaner, dispensasjon- og byggesøknader.
 • Har et engasjement for å se sammenhenger og skape muligheter.
 • Utdannelse innenfor ledelse, økonomi og ingeniør.
 • Kunnskap om å drive og eie eget foretak siden 2003.

Utdannelse: 

 • Mastergrad i ledelse fra BI, 2007
  Strategisk ledelse 2006-2007
  Samspill og ledelse 2004-2005
  Teamledelse og lederteam 2001-2002
 • Kulturforståelse og ledelse, Høgskolen i Narvik 2001
 • Bedriftsøkonomiske fag, Høgskolen i Tromsø 1998-1999
 • Ingeniør innen Havbruksteknolog, Høgskolen i Tromsø 1995-1998

Arbeidserfaring: 

 • Forretningsutvikler Team2 AS 2003-dd
 • Daglig leder/hotellsjef City Living Tromsø AS 2007-2009
 • Rådgiver innen havbruk og fiskeri, Interconsult ASA (nå Cowi) 2001-2003
 • Regional Salgsleder, Avikom 2000-2001
 • Undervisningsleder, Høgskolen i Tromsø AFI 1999-2000

Oppgaver:

 • Administrerer utleie av ulike bygårder.
 • Jobber mot kommunenes planverk, både i form av reguleringsplaner og dispensasjoner.
 • Bistår kunder i klagesaker mot Fylkesmannen og Kommunen.
 • Har dialog med forvaltningsorganer politisk og administrativt.
 • Har vært med i utvikling av boligfelt fra planarbeid til overlevering til kjøpere.
 • Prosjektmedarbeider i utvikling av forprosjektet Sentrumsløfte i regi av NFTR og Tromsø Kommune.
 • Energioptimalisering av inntil 600 dagligvarebutikker. Et prosjekt støttet av Enova.

Styreverv tidligere og nåværende:

Styreleder visit Tromsø-region AS, styremedlem Tromsø Alpinpark AS, styremedlem Polaria Music fest AS, styreleder i Profio AS, styremedlem i City Living Tromsø, Styremedlem De 4 Roser Tromsø, Team2 Eiendom, Styreleder Lundhaugen Sameie, Varamedlem i Storgata Invest, Styremedlem Høgskolestyret i Tromsø, Studentstyret ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og Økonomifag, Øvre Malmveien borettslag.