Spesiell kompetanse:

 • Forretningsutvikling
 • Prosjektutvikling, eiendomsprosjekter
 • Prosjektledelse

Utdanning:

 • Mastergrad i ledelse fra BI: 2003
 • Markedsføring – strategi og ledelse 1999/00
 • Prosjektledelse 2001/02
 • Teamledelse og lederteam 2002/03
 • Masterprogrammer fra BI
  Samspill og ledelse 2004/05
  Strategisk ledelse 2006/07
 • Bedriftsøkonom fra BI 1996
 • Sivilingeniør fra NTNU 1985

Arbeidserfaring:

 • Daglig leder/forretningsutvikler Team2 AS 2003-dd
 • Daglig leder Realinvest Tromsø AS 2007-dd
 • Daglig leder Karl Johan AS 2007-dd
 • Daglig leder Finnsnes Eiendomsutvikling AS 2011-12
 • Daglig leder Kvalsund Industripark AS 2011-12
 • Rådgiver og regionleder for Interconsult ASA (nå Cowi) 1988-03
 • Teknologiutvikler Aqua technology AS 1986-88
 • Vitass NTH (nå NTNU) 1985-86

Prosjekterfaring (et utvalg):

 • Prosjektledelse Ksat nybygg 2012-dd
 • Prosjektleder/Forretningsutvikler, Kunnskapsparken, Finnsnes sentrum 2010-dd
 • Prosjektleder/Forretningsutvikler, Byparken Lundneset, Finnsnes sentrum 2010-2018
 • Eiendomsutvikling BONORD 2020-dd
 • SalMar, Strategisk rådgiving plan 2010-20
 • SalMar Nord, prosjektleder visningssenter- 2012-2014
 • Prosjektleder, Sentrumsløftet, Tromsø sentrum 2010-12
 • Prosjektleder/Forretningsutvikling Meierikvartalet Tromsø sentrum 2009-12
 • Prosjektutvikler for ombygging av Tempo – Gården, Tromsø sentrum 2007-10
 • Prosjektleder for utvikling og bygging av Karl Johan kvartalet i Tromsø 2007-10
 • Prosjektledelse Taj holding AS – Boligprosjekt Fagerengstranda Tromsø 2012-2020
 • Prosjektleder for etablering av City Living hotel Tromsø 2005-08
 • Prosjektutvikler Hjellestrand boligprosjekt 2006-12
 • Prosjektorganisator ICAs prosjekt Grønn drift 1998-dd
 • Prosjektorganisator Luftfartsverkets driftsprosjekt 1997-99
 • Prosjektorganisator FHLs EVA prosjekt 1999-00
 • Prosjektorganisator for Enøk prosjekt Troms kommune 1996-98
 • Prosjektmedarbeider MN bygget 1988-92
 • Prosjektleder for etablering av Leonhard sanitærslakteri 1988-90