Vi tilbyr å være innleid daglig leder i kortere eller lengre perioder, både på del- og fulltid. 

Vi tar rollen som Daglig leder i henhold til aksjeloven, representerer selskapet basert på en særskilt avtale, og rapporterer til styret i selskapet.

Vi har ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, samt tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Vi samarbeider med flere andre profesjonelle foretak innen juridiske fag, rådgivende ingeniører, økonomi/finansiering, plan og arkitektur for å utøve daglig ledelse til beste for kunden.