Prosjektledelse og prosjektutvikling for små og store prosjekter i flere ulike bransjer.

I rollen som prosjektleder representerer vi prosjekteier basert på en egen avtale, samt opptrer på dens vegne i forhold til andre aktører i prosjektet.

Prosjektleder skal ofte planlegge, organisere, styre og kontrollere prosessen, samt ivareta forhold til andre som er berørt av prosjektet og til offentlige myndigheter.

Utover dette kan avtalen også presisere at prosjektlederens ytelser omfatter å utarbeide skriftlig materiale som strategiavklaring, kartlegging/analyser, plandokument, rapporter, møtereferater og annet.

Et oppdrag som prosjektleder omfatter vanligvis å forberede beslutninger som fremlegges prosjekteier/styringsgruppe for valg/godkjennelse, samt å iverksette beslutningene.

Vi samarbeider med flere andre profesjonelle foretak innen både juridiske fag, rådgivende ingeniører, økonomi/finansiering, samt plan og arkitektur for å utøve prosjektledelse til det beste for våre kunder.